Foto: Anton Ivanov

Rätt bemanning för verksamhetens behov – nytt material om omställning i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov.

Rätt bemanning för verksamhetens behov består av flera olika delar som tydliggör tågordningen för såväl nödvändiga beslut och fackliga förhandlingar som när samtal och möten med personalen bör hållas.

Foldern/affischen Rätt bemanning för verksamhetens behov - översikt över omställningsprocessen i Svenska kyrkan ger en snabb överblick och kan exempelvis användas vid informationsmöten eller för att sätta upp på en anslagstavla.  

De olika delarna i omställningsprocessen förklaras mer ingående i häftet Rätt bemanning för verksamhetens behov - processkarta för omställning i Svenska kyrkan. Den kan laddas ner som pdf eller läsas i webbhandboken Vera, under den nya fliken Processer.  

Dessutom finns elva fördjupningsmaterial:

 • Arbetsbrist, omplaceringsutredning och turordning
 • Befogenhetsprövning vid omställning
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Indelningsändring – verksamhetsövergång
 • Lönetillägg vid omplacering och förflyttning
 • MBL-förhandling vid omställning
 • Proaktiva åtgärder inför omställning
 • Riskbedömning inför ändring i verksamheten
 • Tidsplanering och kommunikationsplan vid omställning
 • Uppsägningstid Svenska kyrkan
 • Varsel till Arbetsförmedlingen  

Även fördjupningsmaterialen kan laddas ner som pdf eller läsas i webbhandboken Vera. Där finns också mall för tidslinje och ett underlag för arbete med kommunikationsplan.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera