Rabatterade pensionspremier för Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Den partsammansatta styrelsen för Kyrkans pensionskassa har beslutat att rabattera pensionspremierna för den förmånsbestämda pensionen inom KAP-KL, det gamla tjänstepensionsavtalet som fortfarande gäller för arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare. Det innebär att arbetsgivarna inte kommer att debiteras någon premie för räkenskapsåret 2019. Beslutet fattades måndagen den 4 november av Kyrkans pensionskassas styrelse, som består av representanter för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och för arbetstagarorganisationerna.

- Det är oerhört glädjande att arbetsgivarnas förmånsbestämda pensionspremier kan rabatteras, säger Helén Källholm, senior rådgivare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det visar vilken god förvaltning Kyrkans pensionskassa har, vilket också gynnar pensionärerna inom den premiebestämda avdelningen.

Kyrkans pensionskassa har under flera år haft en mycket hög kapitalavkastning samtidigt som verksamheten bedrivits med låga avgifter. Resultatet av denna goda utveckling är att den konsolideringsfond som är kopplad till den förmånsbestämda pensionen har vuxit så mycket att kapitalet överstiger den nivå som ställts upp för att klara framtida åtaganden.

Styrelsen i Kyrkans pensionskassa har därför beslutat att rabattera de pensionspremier som debiteras i den förmånsbestämda delen inom KAP-KL för 2019. Det innebär att inga arbetsgivare inom Svenska kyrkan kommer att debiteras premier för förmånsbestämd pension inom KAP-KL, avseende 2019, vilka annars skulle ha fakturerats 2020.

Premiebestämd pension inom KAP-KL samt premierna för det nya tjänstepensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan omfattas inte av rabatten utan kommer att debiteras i enlighet med respektive avtal.

Premierabatten påverkar inte pensionernas värde, varken nu eller i framtiden.

Kyrkans pensionskassa är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda på alla arbetsplatser som omfattas av Svenska kyrkans tjänstepensionsavtal. Kyrkans pensionskassas styrelse och fullmäktige består av representanter för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de anställdas fackförbund, representerade av Kommunal, Kyrkans akademikerförbund, Vision och Lärarförbundet.