Programmet klart för Kyrkoherdeforum

Nyhet Publicerad

12 april kl. 13.00-15.00.

Program 12 april:

  • Aktuellt från avtalsrörelsen
  • Det fackliga samarbetet - hur fungerar det hos er? Vad är bra att tänka på?. Mari Burell, regional förhandlare/rådgivare.
  • Medarbetarundersökningen Akka synliggör några områden som främjar arbetsmiljön och andra som kan utgöra potentiella risker i arbetsmiljön. Utvecklingschef Anna von Malmborg. 

Programmet i sin helhet kan komma att ändras i ett sent skede beroende på hur avtalsförhandlingarna går.  

Anmäl dig här!