Programmet för ALLA-dagen 17 och 18 januari 2023

Nyhet Publicerad

Två intensiva, kunskapshöjande halvdagar.

Den 17 januari, kl. 13-16 innehåller programmet följande punkter: 

Omställningsavtalet. Peter Sparrfors, regional förhandlare/rådgivare, går igenom olika konsekvenser av det nya omställningsavtalet

Chefsjurist Robert Svec benar ut de viktigaste punkterna vad gäller justeringarna i LAS.

Eftermiddagen avslutas med att biträdande förhandlingschef Sten Lycke informerar om de pågående avtalsförhandlingarna.  

Förmiddagen den 18 januari

Dag 2, förmiddagen den 18 januari, ligger fokus på arbetsmiljöfrågor. Bland annat medverkar från Handelshögskolan antingen docent Frida Permer eller fil. Dr Svjetlana Pantic Dragisic. De presenterar sin forskning och dragna slutsatser av att leda och samarbeta i team och på distans. 

– Vi inte får missa det sociala mellanspelet, som är ”smörjmedlet” i hela organisationen, menar Frida Premer. När vi hälsar i korridoren, ler och bekräftar varandra även med kroppsspråket ger det psykologisk trygghet. Högfungerande team har en stark känsla av tillhörighet och man är välkommen att vara med även om man säger fel ibland.

Eva Karsten, projektledare för inspektionen av kränkande särbehandling inom trossamfund, presenterar vad som framkommit vid Arbetsmiljöverkets inspektioner. 

Förmiddagen avrundas med att arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom redogör för några aktuella rättsfall från Arbetsdomstolen, AD

Anmäl dig här!