Praktiska åtgärder inför konflikt

Nyhet Publicerad

Arbetsgivaren behöver planera inför de varslade stridsåtgärderna. Vissa åtgärder kan göras nu, men på grund av otydligheter i varslet kan konkreta instruktioner inte ges idag.

Vid ett varsel om stridsåtgärder behöver arbetsgivaren förbereda hur verksamheten ska organiseras under konflikten. Exakt hur en arbetsgivare kan agera i en arbetskonflikt är inte reglerat i lag eller avtal, men behovet att upprätthålla verksamheten måste balanseras mot risken att konflikten utökas.

Det är därför viktigt att den som leder arbetet är klar över vilka arbetstagare och arbetsuppgifter som omfattas av varslet. I nuläget är endast medlemmar i Kommunal uttagna i konfliktåtgärder. Övriga arbetstagare och ideella utför sina arbetsuppgifter som vanligt, men utför inte sådant arbete som omfattas av stridsåtgärden. Arbetstagare som är oorganiserade eller organiserade i ett annat fackförbund än Kommunal kan välja att vara neutrala och avstå från att arbeta.

Observera att under varseltiden, innan stridsåtgärden träder i kraft, är alla arbetstagare skyldiga att arbeta som vanligt.

Du kan läsa mer om hur arbetsgivaren kan förbereda inför en arbetskonflikt här. 

Mer information när varslet har utretts

Eftersom det nuvarande varslet från Kommunal innehåller vissa otydligheter, är det idag inte möjligt att ge konkreta instruktioner om hur de varslade stridsåtgärderna skulle komma att påverka Svenska kyrkans verksamhet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation utreder varslet och kommer att återkomma med mer information.

De arbetsgivare som har varslats om strejk från den 27 april 2022 kommer att bli kontaktade av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för mer information och rådgivning i början av nästa vecka då varslet klarlagts.

Förtydligande om arbetsledning vid konflikt

På grund av en olycklig formulering i en tidigare information, har det uppstått vissa missförstånd om hur arbetsgivaren kan hantera verksamheten vid en arbetskonflikt. Vi vill därför göra följande förtydliganden.

  • Den som står utanför konflikten ska utföra sina ordinarie arbetsuppgifter men har rätt att vara neutral och inte utföra något arbete som är föremål för den aktuella stridsåtgärden.
  • Arbete som idag utförs av volontärer och förtroendevalda berörs inte av konflikten. De kan därför fortsätta sitt arbete som vanligt. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation avråder från att engagera volontärer och förtroendevalda för arbetsuppgifter som normalt utförs av de arbetstagare som är uttagna i konfliktåtgärder.
  • I syfte att planera arbetet, får arbetsgivaren vid konflikt fråga medarbetarna om de är medlemmar i Kommunal. Sådan uppgift får dock inte registreras av arbetsgivaren på grund av GDPR och arbetstagaren har rätt att inte uppge fackligt medlemskap.