Pensionspremierna för 2021 rabatteras

Nyhet Publicerad

Styrelsen för Kyrkans pensionskassa har beslutat att rabattera pensionspremierna för de förmånsbestämda premierna inom KAP-KL Svenska kyrkan, det gamla tjänstepensionsavtalet som fortfarande gäller för arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare. Det betyder att inga arbetsgivare kommer att debiteras premier avseende 2021 för förmånsbestämd pension inom KAP-KL Svenska kyrkan, vilka annars skulle ha fakturerats 2022.  

Motsvarande beslut fattades även 2019 och 2020. Bakgrunden är att Kyrkans pension har goda avkastningsresultat. Premierabatten påverkar inte pensionernas värde, varken nu eller i framtiden.  

Premiebestämd pension inom KAP-KL Svenska kyrkan samt premierna för det nya tjänstepensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan omfattas inte av rabatten utan kommer att debiteras i enlighet med respektive avtal.  

Kyrkans pension är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda på alla arbetsplatser som omfattas av Svenska kyrkans tjänstepensionsavtal. Kyrkans pensions styrelse och fullmäktige består av representanter för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de anställdas fackförbund, representerade av Kommunal, Kyrkans akademikerförbund, Vision och Lärarförbundet.    

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera