Passa på! Några platser kvar på programmet "Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan".

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 4 oktober startar nästa omgång av det uppskattade tvååriga programmet för dig som är chef och arbetsledare med egen underställd personal. 

Programmet "Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan" ger 30 högskolepoäng i religionspedagogik och behörighet för dig som präst att söka kyrkoherdetjänst inom Svenska kyrkan.

"Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan" omfattar 20 heldagar fördelade på 10 tillfällen under fyra terminer, och innehåller dialogföreläsningar, metodfördjupningar, litteraturstudier, övningar, reflektionstillfällen och arbete med konkreta praktikfall kopplat till din egen roll och sammanhang som chef.

Så här berättar en kollega till dig om utbildningen;
"Utbildningen har gett mig en trygghet i mig själv som chef och samtidigt har den gett insikten om att ledarskap är ett yrke som man ständigt behöver uppdatera. Jag känner att jag fått bra metodiska verktyg för att vara en medveten ledare.”

Läs mer och anmäl dig här!