Parterna förbereder förlängning av Svenska kyrkans avtal

Nyhet Publicerad

Tisdagen den 24 mars 2020 träffades Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna inom Svenska kyrkans avtalsområde i ett videomöte. Bland annat diskuterades en förlängning av Svenska kyrkans avtal och att förhandlingarna återupptas efter sommaren med anledning av att industrin har förlängt sina avtal till den 31 oktober 2020

Parterna är positiva till att förlänga Svenska kyrkans avtal på ett liknande sätt, en så kallad prolongering. Alla detaljer är dock inte klara ännu och något formellt avtal om prolongering har därför inte träffats än.  

Vi återkommer med besked om förlängningen så snart allt är klart.

Observera att löneförhandlingar och lönesättande samtal inte kan genomföras förrän ett nytt löneavtal har tecknats. En förlängning kommer därför att innebära att löneförhandlingar och lönesättande samtal måste skjutas på framtiden. Det går dock bra att förbereda alla andra delar av löneprocessen under tiden.