Organisationsteori, styrning/ledning och budget på schemat för Kyrkoherde idag

Nyhet Publicerad Ändrad

Programmet för dig som arbetat som kyrkoherde i upp till tre år.

Rollen som kyrkoherde ställer stora krav på mångsidighet. Ett faktum som programmet Kyrkoherde idag tar fasta på.

Medverkar gör bland andra docent Birgitta Södergren kring frågor som rör organisationsteori och praktik. Birgitta Lönnebo ansvarar för pass som rör förändringsledning. Sista modulen berör bland annat budget, bokslut och verksamhetsberättelse. Även frågor som rör gränsdragningen mellan styrning och ledning tas upp i programmet. 

Läs mer om programmet och anmäl dig senast 19 december.