Omställningsavtalet och Svenska kyrkans avtal 20 sägs upp för att bana väg för anpassad omställning

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation säger upp Svenska kyrkans omställningsavtal för att göra det möjligt att teckna ett nytt, anpassat omställningsavtal innan LAS-överenskommelsens lagändringar träder i kraft under 2022. Svenska kyrkans avtal 20 har också sagts upp.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag, tisdagen den 28 december 2021, sagt upp Svenska kyrkans omställningsavtal. Målet är att kunna teckna ett nytt, anpassat omställningsavtal innan den så kallade LAS-överenskommelsens lagändringar träder i kraft under 2022, för att säkerställa att Svenska kyrkans arbetsgivare och arbetstagare får lika goda förutsättningar vid omställning som övriga arbetsmarknaden.

Även Svenska kyrkans avtal 20 har sagts upp, eftersom vissa anpassningar av de allmänna bestämmelserna behöver göras i samband med att omställningsavtalet förändras. I Svenska kyrkans avtal 20 ingår även löneavtalen, särskilda bestämmelser och protokollsanteckningar.

Parterna kom i avtalsrörelsen 2020 överens om att en partsgemensam arbetsgrupp skulle ta fram ett nytt förslag under 2021. Avtalet tecknades också med en ömsesidig uppsägningsmöjlighet senast den 31 december 2021 om inte arbetsgruppen enats om ett förslag till förändringar innan dess.

– Vi har fört omfattande diskussioner i arbetsgruppen, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Tyvärr valde arbetstagarorganisationerna att i sista stund avvisa de förslag som vi tog fram baserat på de tidigare diskussionerna.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har även föreslagit att skjuta fram möjligheten att säga upp Svenska kyrkans avtal till den 28 februari 2022 för att ge tid till ytterligare diskussioner, men en sådan överenskommelse har inte kunnat träffas.

– Därför säger Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation nu upp avtalen, i linje med den ömsesidiga överenskommelsen. Vårt mål är att, innan avtalen löper ut, teckna nya avtal som är trygga, rättssäkra och kostnadseffektiva för såväl arbetsgivare som arbetstagare, säger Cecilia Herm.

Förändringarna i arbetsrätten har diskuterats i många år. Med utgångspunkt i den så kallade LAS-överenskommelsen sker nu förändringar på hela arbetsmarknaden i såväl lagar som kollektivavtal.

– De övergripande överenskommelserna har gjorts med näringslivet i fokus. Svenska kyrkan har en särskild verksamhet och egna kollektivavtal, som till vissa delar skiljer sig från övriga arbetsmarknaden. Det är därför avgörande för såväl arbetsgivare som arbetstagare i Svenska kyrkan att kollektivavtalen anpassas på ett genomtänkt sätt, säger Cecilia Herm.

Svenska kyrkans avtal 20 upphör att gälla den 31 mars 2022. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har erbjudit arbetstagarorganisationerna att förlänga avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid efter detta datum. Svenska kyrkans omställningsavtal upphör att gälla den 30 juni 2022.

Svenska kyrkans omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal 20 tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.