Omställningsavtal med ”extra allt” ligger på bordet

Nyhet Publicerad

Det förekommer missförstånd om att Skao vill försämra villkoren för arbetstagarna. Det stämmer inte. Vi vill förändra uppsägningstider och lönegaranti vid omplacering, men kompensera det i ett generöst omställningsavtal.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett omställningsavtal som är mer generöst än motsvarande avtal på arbetsmarknaden. I utbyte vill vi förändra uppsägningstiderna och den omfattande lönegarantin vid omplacering. Målet är en balanserad överenskommelse där villkoren leder till utveckling både verksamheten och för de arbetstagare som berörs av en omställning. Kommunal har inte velat diskutera detta utan har istället varslat om strejk.

Svenska kyrkan är inte längre en statskyrka. Svenska kyrkan är inte heller någon koncern. Varje församling och pastorat är en självständig, ofta mycket liten, arbetsgivare med egen ekonomi. Svenska kyrkans verksamhet finansieras av medlemsavgifter och många församlingar har mycket knappa resurser. Vilken annan bransch med liknande förutsättningar har så kostsamma och omständliga kollektivavtal som Svenska kyrkan?

För att använda avgiften som medlemmarna betalar på ett ansvarsfullt sätt, behöver Svenska kyrkans arbetsgivare få kontroll över kostnaderna och minska den administrativa bördan. På det sättet tar vi ett långsiktigt ansvar för Svenska kyrkans ekonomi och verksamhet, idag och i framtiden.

Svenska kyrkans arbetsgivare har varit tydliga med att omställningsvillkoren måste bli mer flexibla och motivera till förändring istället för att konservera gamla strukturer. Med stöd av en enig styrelse vill Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation därför omvandla stelbenta, kostsamma villkor till ett modernt, professionellt omställningsavtal som ger både trygghet och utveckling.  

Vi vill arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna för att hitta konstruktiva lösningar för Svenska kyrkans framtid. Nu pågår medling med målet att teckna en överenskommelse innan Kommunals stridsåtgärder träder i kraft.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera