Om samtalsklimat och visselblåsarlagen i nya Ducatus - i din brevlåda i början av oktober

Nyhet Publicerad

Ducatus, medlemstidningen för arbetsgivare och chefer i Svenska kyrkan, fokuserar på den svåra uppgiften att skapa ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen och fördjupar sig i den nya visselblåsarlagen.

Omslag på Ducatus
Ducatus nr 3 2021

Hur skapar arbetsgivare en arbetsmiljö med högt i tak och bjuder in till ett öppet samtalsklimat där alla vågar påtala problem och missförhållanden?

Ducatus har besökt två arbetsplatser inom Svenska kyrkan för att se hur de arbetar med denna fråga: Gävle församling och Lunds pastorat.

I december träder en ny visselblåsarlag i kraft. Den innebär att alla arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste inrätta interna rapporteringskanaler. Arbetsrättsexpert Erik Danhard reder ut begreppen och arbetsgivarorganisationens chefsjurist redogör för hur Svenska kyrkans arbetsgivare påverkas.  

Nya numret lyfter även den viktiga gränsdragningen mellan arbete och fritid och redogör för vad begreppet ”tillräckliga kvalifikationer” innebär, mot bakgrund av att allt fler arbetsgivare inom Svenska kyrkan behöver se över sin organisations kompetensbehov.    Välkommen till ytterligare ett välmatat och högaktuellt nummer av medlemstidningen!    

Kyrkorådsledamot – prenumerera!
Ducatus är arbetsgivarorganisationens medlemstidning och vänder sig till arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan. Kyrkoherdar, ordförande och alla med någon form av chefsansvar (enligt BKSK) får automatiskt ett eget exemplar till arbetsplatsen.

Men tidningen vänder sig till alla arbetsgivarföreträdare! Är du exempelvis kyrkorådsledamot, ordna enkelt en egen prenumeration!

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera