Om registerkontroll för anställning eller ideellt uppdrag

Nyhet Publicerad

Den 4 december rapporterar Aftonbladet om att personer som blivit dömda för sexuella övergrepp på barn och unga har kunnat få anställning i Svenska kyrkan. Detta är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hållning i frågan.

Barn och unga ska känna sig trygga och säkra i kyrkan. Det är oacceptabelt att en person som blivit dömd för någon form av sexuellt övergrepp får anställning eller uppdrag som ideell i Svenska kyrkan för uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och unga. Svenska kyrkan har nolltolerans mot alla former av sexuella övergrepp.

Sedan 2013 ger lagen om registerkontroll möjlighet för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret när nya medarbetare ska anställas eller ha uppdrag som ideell, om arbetet innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn och unga. Vår absoluta uppfattning är att alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan ska använda den möjligheten.

Vi rekommenderar också följande till föräldrar som har barn i kyrkans verksamheter:

  • Fråga församlingen hur den arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för barnen.
  • Fråga också om församlingen begär registerutdrag när nya medarbetare ska anställas/engageras.

Många församlingar inom Svenska kyrkan undviker att vuxna arbetar ensamma tillsammans med barn. Det är en modell vi rekommenderar alla att följa.

När Svenska kyrkans bedriver förskole- och skolverksamhet måste kyrkan, precis som andra arbetsgivare inom skola om omsorg, begära registerutdrag innan personen ifråga kan anställas.  

Även personer som begått brott har rätt till en andra chans. Men det innebär inte en rätt att jobba med barn och unga i Svenska kyrkan.  

Stockholm 4 december 2017

Helen Källholm

VD Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation