Olika avtalsområden för arbetare/tjänstemän påverkar tillämpningen av avtalen

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu finns två olika avtalsområden för Svenska kyrkan, ett för arbetare och ett för tjänstemän. Bestämmelser som gäller Kommunal tillämpas för samtliga befattningar inom avtalsområdet för arbetare.

Traditionellt finns på svensk arbetsmarknad två så kallade avtalsområden, ett för arbetare och ett för tjänstemän. Tidigare har partssamarbetet kring Svenska kyrkans avtal i stället utgått från ett gemensamt avtalsområde för alla anställda, ett så kallat medarbetaravtal. Kommunal har nu klargjort att de vill att Svenska kyrkan ska tillämpa ett eget avtalsområde för arbetare, vilket får ett antal konsekvenser för hur avtalen ska tillämpas:

  • Bestämmelser som gäller Kommunal, såväl löneavtal som övriga bestämmelser, tillämpas för alla befattningar inom avtalsområdet för arbetare, oavsett om medarbetaren är medlem i Kommunal eller inte.
  • Bestämmelser som endast gäller Kommunal tillämpas inte inom avtalsområdet för tjänstemän. Löneavtalet för övriga arbetstagarorganisationer tillämpas för alla tjänstemän oavsett vilket fackförbund medarbetaren är medlem i.
  • Skogsarbetare tillhör avtalsområdet arbetare, men tillämpar i första hand skogsavtalets löneavtal och särskilda bestämmelser.
  • Arbetare har arbetsskyldighet inom hela avtalsområdet och kan därmed varaktigt / tills vidare omplaceras till andra arbetsuppgifter eller arbetsplats efter MBL-förhandling, så länge de nya arbetsuppgifterna också ingår i avtalsområdet för arbetare. Tjänstemäns arbetsskyldighet är snävare och kopplad till den aktuella befattningen.
  • För arbetare ersätts möjligheten att söka avgångsersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist av ett avgångsbidrag, som utbetalas som en engångssumma.

Läs mer om avtalsområdena för arbetare och tjänstemän här. 

Förhandlingarna om Svenska kyrkans avtal 23 är i slutfasen. Information om avtalen och inbjudan till avtalsinformation kommer att publiceras på webben och skickas ut med e-postbrevet Observera arbetsgivare så snart allt är klart.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera