Nytt stödmaterial: Löneprocessen inom Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Den partsgemensamma broschyren Löneprocessen inom Svenska kyrkan ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Kyrkans löneavtal. Stödmaterialet har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med fyra av fem fackliga parter som tecknat Kyrkans löneavtal 17. Syftet är att stödja utvecklingen av bra löneprocesser hos arbetsgivarna där lönebildningen är ett medel för arbetsgivaren att nå sina verksamhetsmål.  

Broschyren kan laddas ner kostnadsfritt från arbetsgivarorganisationens intranätplats på Svenska kyrkans intranät (ingen inloggning krävs).