Nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd för Svenska kyrkan från och med den 1 oktober

Nyhet Publicerad

Nu är parterna slutligt överens om Svenska kyrkans avtal om omställnings- och kompetensstöd. De nya reglerna gäller för anställningar som upphör från och med den 1 oktober 2022.

Efter gemensamma ansträngningar har nu parterna färdigställt det framförhandlade avtalet om omställnings- och kompetensstöd. Det har slutligt skrivits under och träder i kraft den 1 oktober 2022.

- Vi har samarbetat med arbetstagarorganisationerna för att modernisera omställningsavtalet och är mycket nöjda med att vår vision blir verklighet, säger Birgitta Ödmark, vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Nu har vi ett omställnings- och kompetensstöd som är anpassat till Svenska kyrkans förutsättningar och som kompletterar den nya lagstiftningen på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 blir tillgängligt för många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter: flera olika studiestöd, avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning. Det innehåller också löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön (protokollsanteckning 23).

Det nya avtalet gäller för alla ärenden som påbörjas från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare vars anställning upphör genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts enligt det gamla omställningsavtalet.

Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Mer information om det nya avtalet presenteras under september i webbmöten med information LAS och om vad som gäller vid omställnings- och kompetensstöd. Informationen i webbhandboken Vera, på Kyrkans trygghetsråds webbplats och i övriga material uppdateras under hösten.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera