Nyhet! E-utbildningen "Konsten att granska tidrapporter"

Nyhet Publicerad

E-utbildningen Konsten att granska tidrapporter förändrar sättet du granskar tidrapporter för alltid!

Som chef står du inför utmaningen att godkänna tidrapporter, sjukfrånvaro och ledighetsansökningar och ibland kan det vara knepigt att navigera i lagar och kollektivavtal. Vår e-utbildning är skapad för att belysa dessa områden och ge dig självförtroendet att fatta välgrundade beslut.

Läs mer om utbildningen här!