Nya villkor i lägerbilagan

Nyhet Publicerad

Lägerbilagan har uppdaterats med enklare och tydligare regler om ersättning, kompenserande vila och bestämmelser om planering

Särskilda bestämmelser om läger, den så kallade lägerbilagan, har uppdaterats för att bättre möta verksamhetens och arbetstagarnas behov.

En undantagsregel har införts för volontärer som erhåller viss ersättning. Dessa omfattas inte av avtalet.

Lägerersättning

Ersättningen för arbete på läger har höjts, men kraven på att övernatta enligt arbetsgivarens planering har stärkts. Den som är planerad att sova på lägret men istället sover på ett annat ställe får endast 50 % av lägerersättningen.

Det har också förtydligats att lägerersättningen gäller istället för särskilda ersättningar såsom OB, övertid med mera vid läger.

Planering inför läger

När läger planeras ska arbetsgivaren särskilt beakta arbetsmiljön och undersöka eventuella risker för såväl arbetstagare som lägerdeltagare. Ta särskilt hänsyn till att den som är ansvarig för en aktivitet har tillräcklig kompetens.

Inför lägervistelse ska alltid lägeransvarig utses, behov av tillräcklig nattbemanning utredas och en schemaläggning göras för bemanningen.

Arbetstagarnas schema ska finnas tillgängligt i god tid, dock senast 14 dagar före arbetets genomförande. Schema ska innehålla:

  • ordinarie arbetstid
  • dygnsvila och veckovila
  • klockslag för när 24-timmarsperioden inleds.

Schema ska planeras så att varje arbetstagare får minst 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod. Perioderna av arbete och vila ska alternera.

Kompensation ges med motsvarande tid

Arbete över schemalagd tid kompenseras med motsvarande tid i samband med kommande dygnsvila, eller senast inom sju dagar.

Bruten dygnsvila kompenseras med motsvarande tid i anslutning till den dygnsvila som följer efter kommande arbetspass, eller senast inom sju dagar.

Om den kommande dygnsvilan i arbetstagarens schema är längre än 11 timmar, kan hela eller delar av kompensationstiden ingå i den kommande inplanerade dygnsvilan utan att schemat behöver ändras.

Om den kompenserande vilan förläggs under ordinarie arbetstid, görs inget löneavdrag.

 

Ändringarna i lägerbilagan kan du läsa i förhandlingsprotokollet för Svenska kyrkans avtal 23. Informationen på webben, i webbhandboken Vera och i utbildningar är under uppdatering.

 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera