Nya restriktioner för att dämpa smittspridningen

Nyhet Publicerad

Regeringen har meddelat en åtgärdsplan i tre steg för att dämpa den ökande smittspridningen. Det första steget gäller från och med idag den 8 december 2021. Det centrala är att få fler att vaccinera sig, men den så kallade kontaktintensiteten mellan människor måste också minska.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Utöver tidigare restriktioner, uppmanar Folkhälsomyndigheten nu bland annat att arbetsgivare vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen:

  • göra det möjligt att arbeta hemifrån när arbetet så tillåter
  • undvika större samlingar
  • skapa förutsättningar för att hålla avstånd till varandra på arbetsplatsen
  • underlätta för medarbetare att vaccinera sig
  • informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.  

Alla uppmanas att hålla avstånd i offentliga miljöer och att undvika trängsel eller annars bära munskydd i kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten återinför också vissa allmänna råd för serveringsställen och instruktioner för skolor att vidta vissa smittskyddsåtgärder.

Vissa ersättningar och stöd återinförs

Regeringen föreslår att återinföra och förlänga flera corona-relaterade ersättningar och stöd, exempelvis ersättning för karens, ersättning för riskgrupper och vab vid skolstängning. Dessutom föreslår regeringen att slopa kravet på läkarintyg för smittbärarpenning och att återinföra de tillfälliga reglerna om ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala. Beslut om den extra ändringsbudgeten fattas efter årsskiftet, men ersättningarna kommer då att gälla retroaktivt från och med den 8 december. De nuvarande reglerna gäller till dess att beslutet är fattat.

Beredskap för ytterligare åtgärder  

Om smittspridningen skulle öka ytterligare, kan steg två och tre i åtgärdsplanen komma att bli aktuella, med mer omfattande smittskyddsåtgärder. Regeringen förbereder även för att i framtiden kunna återinföra vissa stöd till företag, såsom ordinarie omställningsstöd och en slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete.  

Aktuella smittskyddsåtgärder presenteras alltid på krisinformation.se  

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera