Nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar och anhörigvårdare

Nyhet Publicerad

Svensk lagstiftning har uppdaterats enligt EU:s balansdirektiv. Arbetstagare får större rättigheter att efterfråga flexibla arbetsformer och 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå reserveras.

EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare implementerades i svensk lagstiftning den 2 augusti 2022. De nya bestämmelserna rör flexibla arbetsformer för föräldrar och anställda som har närstående med omsorgsbehov. De omfattar bland annat:

  • skydd mot repressalier och missgynnande behandling
  • 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå reserveras och kan inte avstås till den andra föräldern
  • utökad rätt för diskrimineringsombudsmannen (DO) att föra talan för enskilda arbetstagare i tvister om missgynnande behandling.

Ändringarna syftar till att uppnå större jämställdhet mellan kvinnor och mäns möjligheter i arbetslivet.

Webbhandboken Vera har uppdaterats i enlighet med förändringarna. Du kan läsa mer på sidorna om föräldraledighetens förläggning, missgynnande vid föräldraledighet, ledighet vid närståendevård och ledighet vid familjeskäl.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera