Nya åldersgränser för lägstalön gäller redan i sommar

Nyhet Publicerad

De nya åldersgränserna för lägstalön i Kommunals löneavtal gäller från och med den 1 april 2022. Se också upp med arbetstidsreglerna på sommarens läger.

Den sköna juni är här, sommarens aktiviteter drar igång och nya medarbetare bidrar i verksamheten på olika sätt. Som vanligt blir vissa arbetsgivarfrågor extra aktuella under sommaren.

Nya åldersgränser för lägstalön och ferie-/ungdomslön i Kommunals löneavtal

I Svenska kyrkans löneavtal för Kommunal finns en angiven lägstalön. Från och med den 1 april 2022 är lägstalönen för medlemmar i Kommunal 22 564 kr per månad.

I samband med överenskommelsen om omställningsvillkor för Svenska kyrkan tidigare i vår, ändrades åldersgränsen för lägstalön från 18 till 19 år. Samtidigt höjs åldersgränserna för ferie-/ungdomslön på motsvarande sätt. Den som har fyllt 16 år har rätt till lägst 70 %, den som har fyllt 17 år har rätt till lägst 80 % och den som har fyllt 18 år har rätt till lägst 90 % av lägstalönen.

När minderåriga arbetar gäller också särskilda regler för arbetsrätt och arbetsmiljö. Du kan läsa mer om dem i webbhandboken Vera.

Dygns- och veckovila för alla arbetstagare på läger

I Svenska kyrkans avtal finns särskilda bestämmelser om läger, som anger hur arbete på läger ska ersättas. Vissa församlingar har också tecknat lokala kollektivavtal om läger.

Observera att planeringen för lägret måste ta hänsyn till dygns- och nattvila samt veckovila för alla arbetstagare, även för de präster som har oreglerad arbetstid och som i övrigt inte omfattas av arbetstidslagen. Den så kallade ”EG-spärren” innebär att det inte går att avtala bort det grundläggande skyddet i arbetstidsdirektivet från dåvarande EG.

Det är inte möjligt att vara nattansvarig under sin dygns-/veckovila. Om lägret behöver en nattansvarig måste denne alltså få sin dygns-/veckovila vid en annan tidpunkt.

Om flera församlingar anordnar ett läger gemensamt måste arbetsmiljöansvaret samordnas. Läs gärna chefsjurist Robert Svecs redogörelse för arbetsmiljöansvaret vid församlingsövergripande läger från Ducatus nr 2/2020.

Som vanligt är det också viktigt att komma ihåg att begära registerutdrag ur belastningsregistret för alla som har regelbunden kontakt med barn, oavsett om personen är anställd, inhyrd eller arbetar ideellt.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera