tre personer står med ryggen til mot kameran. de sorterar mat. personen i mitten har en varselväst på sig.
Foto: Magnus Aronson

Ny utbildning: Verksamhetsansvar och ideellt engagemang

Nyhet Publicerad

Vad innebär ideellt engagemang i Svenska kyrkan? Vad är det för skillnad mellan anställdas arbete, förtroendevaldas uppdrag och ideellas engagemang och uppgifter? Hur ser gränsdragningen ut mellan dessa roller?

Den nya utbildningen Verksamhetsansvar och ideellt engagemang reder ut begrepp och frågor som rör ideellt engagemang. Den förtydligar och exemplifierar de olika rollerna och fastställer gränsdragningen mellan dem.

På plats i vår, på distans i höst.

Läs mer och anmäld dig här!