Två sammanfogade foton som visar händer i rörelse, till vänster ihop med mobiltelefon, till höger mot svart bakgrund.
Foto: Magnus Aronson

Ny utbildning: Arbetsledningsrätt i praktiken

Nyhet Publicerad Ändrad

För dig som vill veta vad arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär i praktiken – vilken bestämmanderätt en arbetsgivare har på sin arbetsplats.  Den stärker dig i arbetsgivarrollen och innehåller både teoretiska pass och praktiska exempel. 

Denna utbildning ersätter en tidigare utbildning vars innehåll reviderats och byggts ut, utifrån synpunkter från er medlemmar. 

Läs mer och anmäl dig!