Ny region och ny regionindelning

Nyhet Publicerad

Från och med 1 juni 2023 har en ny region bildats, Region öst, och en viss förändring av ansvaret för de olika stiften inom regionerna har skett.

Region norr - Ulrika Andersson och Ylva Linghult
Luleå, Härnösand, Västerås och Uppsala stift (dock ej Uppsala stiftskansli)

Region öst - Peter Sparrfors och Mari Burell
Linköping, Strängnäs, Stockholm och Visby stift samt Uppsala stiftskansli

Region väst - Gunnar Fast och Anna-Lena Enström
Skara, Göteborg och Karlstad stift

Region syd - Pia Schmidt, Ola Falck och Anders Orinius
Lund och Växjö stift

Länk till kontaktuppgifter till de regionala förhandlarna/rådgivarna