”Kyrkogårdschef Nu” ett nytt ledarutvecklingsprogram  för kyrkogårdschefer i höst. Boka din plats idag!

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 4-6 oktober startar en ny omgång av ledarutvecklingsprogrammet  Kyrkogårdschef NU. Programmet riktar sig enbart till kyrkogårdschefer och sker i samverkan med FSK- Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer. 

Syfte och mål
Syftet med programmet är att stärka deltagarnas förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen.

Beskrivning av programmet
Innehållet kommer att utgå från det egna ledarskapet och fokusera på hur man som ledare kan skapa förutsättningar för att genomföra bra möten, dialogsamtal och medarbetarsamtal men även svåra samtal och feed-back är viktiga inslag i programmet. En annan aspekt som lyfts fram i programmet handlar om hur ledare och medarbetare ömsesidigt påverkar varandra.

Programmets upplägg är konkret och praktiskt. Avsikten är att deltagarna omgående ska kunna ha nytta av sina nyvunna kunskaper i den egna verksamheten.

Praktisk information om innehållet
Programmet består av tre moduler, sammanlagt nio dagar, där upplevelsebaserade övningar varvas med reflektioner runt den egna ledarrollen. Allt kopplat till den egna verkligheten. Deltagarna kommer att få praktiska verktyg som är användbara i ledarrollen och god möjlighet att träna på tillämpning av dessa verktyg. Även om tyngdpunkten ligger på upplevelsebaserat lärande är såväl övningar som verktyg väl förankrade i vedertagen ledarskapsteori. Deltagarna kommer också att få prova på chefshandledning där utgångspunkten är den egna ledarrollen.

Läs mer här och anmäl dig redan idag! Begränsat antal platser. 

Varmt välkommen!

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera