Ny lön för säsongsanställda kan sättas vid anställningens början 

Nyhet Publicerad Ändrad

Det är möjligt att sätta ny lön vid anställningens början även för säsongsanställda som återanställs. Då behöver de inte ingå i lönerevisionen.

 

Växtsäsongen pågår fortfarande i stora delar av landet, men inom kort är det dags att planera inför nästa säsong. Observera att i det nya löneavtalet för arbetare finns en bestämmelse om lönerevision för säsongsanställda:

§ 5, anmärkning 3:
Återanställs säsongsanställd före revisionsdatum utgår samma lön som tidigare, om inte annat överenskommits, samt ingår i lönerevisionen. Återanställs säsongsanställd efter revisionsdatum lönesätts denne enligt löneavtalets grundläggande principer.

Det innebär att det är möjligt att redan vid anställningens början komma överens om ny lön i det kommande årets lönenivå för säsongsanställda. De ingår då inte i lönerevisionen. Säsongsanställda som återanställs med samma villkor som tidigare, ska ingå i lönerevisionen, förutsatt att de anställs senast den 30 april.

Företrädesrätt

Den som har varit säsongsanställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än sex månader de senaste två åren, har företrädesrätt till ny säsongsanställning. Företrädesrätten gäller till och med nio månader efter att den nya säsongen börjat, förutsatt att arbetstagaren gör anspråk på den inom en månad från den nya säsongens första dag.

En arbetstagare som har varit tidsbegränsat anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren, har företrädesrätt till återanställning till och med nio månader från anställningens upphörande, förutsatt att arbetstagaren gör anspråk på den inom en månad från det att anställningen upphört.

Kom ihåg-lista för säsongsanställningar

  • Senast en månad före den nya säsongens första dag:
    Besked till säsongsanställda som inte får förnyad säsongsanställning, om personen varit säsongsanställd mer än sex månader de senaste två åren.
  • Lönerevision:
    Tidigare säsongsanställda som har återanställts med samma villkor som tidigare, ska ingå i lönerevisionen, förutsatt att de anställts senast den 30 april.
  • Senast en månad före säsongens sista dag:
    Besked om att säsongen slutar till säsongsanställda som varit anställda mer än tolv månader under de tre senaste åren.

I samband med beskeden ska arbetsgivaren informera om företrädesrätt och eventuell möjlighet att ansöka om stöd från Kyrkans trygghetsråd. Om arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt 12 månader under de senaste 24 månaderna ska arbetsgivaren också anmäla till Kyrkans trygghetsråd att anställningen avslutas/ej förnyas (upplysningsskyldighet).

Klicka på bilden för att ladda ner den som Powerpoint-fil

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera