Ny fråga som chefsjuristen utreder

Nyhet Publicerad

Exklusivt för Ducatus på webben!

Frågan börjar så här: Vi har en församlingspedagog provanställd under sex månader. När provanställningen snart går mot sitt slut har vi inte, på grund av pedagogens omfattande sjukfrånvaro, tillräcklig erfarenhet för att bedöma hens kvalifikationer. Är vår enda möjlighet då......

Läs hela frågan samt svaret på Chefsjuristen utreder