Nu har anmälan till medarbetarundersökningen Akka öppnat för året!

Nyhet Publicerad

Ett konkret verktyg för arbetsgivare i uppdraget att mäta och följa upp arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen.

 

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Alla frågor är anpassade för Svenska kyrkans förutsättningar. Varje arbetsplats får dels ett eget resultat att arbeta vidare utifrån, dels ett totalresultat som innefattar alla deltagande arbetsgivare innevarande år. 

Läs mer om Akka och anmäl er här!