ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.
Foto: Magnus Aronson

Nu har anmälan till medarbetarundersökningen Akka 2024 öppnat!

Nyhet Publicerad

Ett konkret verktyg för er arbetsgivare i uppdraget att mäta och följa upp arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen.

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Alla frågor är anpassade för Svenska kyrkans förutsättningar. Varje arbetsplats får dels ett eget resultat att arbeta vidare utifrån, dels ett totalresultat som innefattar alla deltagande arbetsgivare innevarande år. 

Nyfiken på-webbinarium 10 april!

Läs mer om Akka och anmäl dig här!