Medling pågår in i det sista

Nyhet Publicerad

Ett intensivt arbete pågår för att lösa omställningsvillkoren för Svenska kyrkan innan fredagen den 29 april klockan 9, då Kommunal har varslat om stridsåtgärder. Om ingen överenskommelse nås innan dess kan samtliga arbetsgivare komma att omfattas av blockad. Vissa arbetsgivare är också varslade om strejk.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har fortsatt täta kontakter med medlarna för att hitta möjligheter till en överenskommelse om omställningsvillkor för Svenska kyrkan.

Du som arbetsgivare behöver vara förberedd på att stridsåtgärder eventuellt kan komma att bryta ut klockan 9:00 fredagen den 29 april. Samtliga arbetsgivare i Svenska kyrkan omfattas då av blockad och vissa särskilt angivna arbetsgivare av strejk för Kommunals medlemmar.

Arbetsgivare som har varslats om strejk får löpande information från de regionala förhandlarna/rådgivarna. Övriga arbetsgivare får planera för att genomföra verksamheten utan övertid, mertid, nyanställning eller inhyrning enligt Kommunals varsel om blockad från och med fredagen den 29 april klockan 9:00.

Begravningar ska genomföras i vanlig ordning. Om en arbetsgivare som endast är varslad om blockad behöver använda övertid/mertid för att kunna genomföra en begravning, kontakta arbetsgivarorganisationen för mer information om förfarandet.

Vid en arbetskonflikt är det vanligt med motstridiga uppgifter. Som arbetsgivare ska du följa de instruktioner som du får från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation oavsett vilken annan information som förekommer på arbetsplatsen.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera