Med anledning av coronapandemin ställs fullmäktige 11 juni in

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av Covid-19 har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations styrelse i samråd med fullmäktiges ordförande beslutat att ställa in fullmäktige den 11 juni. 

Fullmäktige är ett evenemang med många människor som kommer tillresande från olika delar av landet.

Ärenden som skulle behandlats på vårens fullmäktige tas i stället upp på fullmäktige den 11 november. Utöver sedvanliga ärenden på höstens fullmäktige så tas beslut om årsredovisningen ÅR 2019 upp då.  

Under 2020 firar Arbetsgivarorganisationen 75 år och det kommer att uppmärksammas i samband med fullmäktige i november.  

Verksamhetsberättelsen för ÅR 2019 har distribuerats till samtliga ledamöter. Ett sommarbrev med en sammanfattning av vårens händelser kommer också att skickas ut innan sommarsemestrarna påbörjas.

 Birgitta Ödmark, VD