Mall för läkarintyg om arbetsförmåga

Nyhet Publicerad

Under pandemin sänktes kraven på läkarintyg vid sjukskrivning, men i samband med att restriktionerna nu har hävts, har även de tillfälliga förändringarna kring sjukskrivning tagits bort.  

Från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan är arbetsgivaren endast skyldig att betala sjuklön om arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att arbetsförmågan är nedsatt på ett sätt som gör att personen inte kan utföra sina arbetsuppgifter.  

Det är viktigt att läkarintyget innehåller tydlig information om den nedsatta arbetsförmågan, så att arbetsgivaren kan bedöma om arbetsuppgifterna går att anpassa, eller om arbetstagaren behöver vara ledig med sjuklön.  

Arbetsgivaren har också ett omfattande ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Även här är läkarintyget viktigt för att arbetsgivaren ska få insikt i de medicinska förutsättningarna för rehabiliteringen.  

I webbhandboken Vera finns en pdf-mall för läkarintyg som är utformat för att innehålla relevant information till arbetsgivaren. Syftet är att förbättra informationsflödet tidigt i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen mellan arbetstagare, arbetsgivare och hälso- och sjukvården.  

Du kan läsa mer om läkarintyg vid sjukdom i Vera. Under fliken Dokument hittar du också mallen för läkarintyg om arbetsförmåga.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera