Mall för ensidig arbetsgivarutfästelse om körlängdsersättning

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tagit fram en mall för arbetsgivare som ensidigt vill utge extra körlängdsersättning för att kompensera för de höga drivmedelspriserna.

Arbetstagare som på arbetsgivarens uppdrag använder egen bil i tjänsten kompenseras normalt genom den centralt överenskomna bilersättningen i kollektivavtalet BIL 14. En arbetsgivare som vill ge ersättning utöver BIL 14 kan göra det genom en tillfällig så kallad ensidig arbetsgivarutfästelse. Det är inte möjligt att teckna lokala kollektivavtal om bilersättning.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tagit fram en mall för tillfälligt beslut om ensidig arbetsgivarutfästelse avseende körlängdsersättning för arbetstagare vid användande av egen bil i arbetet. Observera att beslutet är tillfälligt och att det i de flesta fall är lämpligt att välja en relativt kort tidsperiod med tanke på den osäkra prisutvecklingen för drivmedel.

Du kan läsa mer om ersättning för egen bil i arbetet här.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera