Lönestatistiken i media

Nyhet Publicerad

Aktuell lönestatistik väcker alltid stort intresse. Nu finns artiklar i såväl Kyrkans tidning som i Skao:s egen medlemstidning Ducatus.

Det senaste numret av Ducatus har just landat i brevlådorna runt om i landet. Många av artiklarna publiceras även på webben och två artiklar om Svenska kyrkans lönestatistik finns redan nu tillgängliga att läsa digitalt:

foto på sedlar i olika valörer

Små löneskillnader mellan män och kvinnor

Arbetsgivarorganisationens nyligen genomförda analys av lönestatistik för Svenska kyrkans yrken visar inga signifikanta skillnader mellan könen. – Kvinnors genomsnittliga löner ligger något lägre än männens, men som regel rör det sig inte om mer än ett par procents skillnad, konstaterar Anders Sundström, projektledare på Statisticon.

man med skjorta, kavaj och glasögon lutar sig mot en hurts.

TRE FRÅGOR TILL...:”Vi kan vara ganska stolta över löneläget”

… Sten Lycke, biträdande förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kyrkans tidning uppmärksammar lönestatistiken

Kyrkans tidning har skrivit om Svenska kyrkans lönestatistik i såväl papperstidningen som på webben.

Mer lönestatistik

Mer information om den senaste lönestatistiken och länk till statistikdatabasen hittar du på Skao:s webbplats.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera