Löneprocessen 2023 – så gör du

Nyhet Publicerad

Löneprocessen har kortats och arbetsgivarens ansvar för lönesättningen har stärkts.

Löneökningsutrymmet 2023 är:

 • Löneavtal övriga arbetstagarorganisationer/tjänstemän: 4,408 % till löneökningsutrymmet
 • Löneavtal Kommunal/arbetare: lägst 1 293 kr till löneökningsutrymmet

Löneökningsutrymmet räknas fram genom att ta fram allas löner och multiplicera med 0,04408. För arbetare beräknas utrymmet genom att multiplicera antalet arbetare med 1 293 kr. Tänk på att Kommunal endast företräder sina medlemmar i överläggningen. Läs mer om avtalsområde nedan.

Observera att de nya löneavtalen har en kortare och rakare löneprocess än tidigare. Den motsvarar till stora delar de pragmatiska lösningar som många församlingar i samverkan med de fackliga organisationerna redan tidigare har använt vid lönesättningen.

Normalt behövs ingen förhandling med facket, utan endast en avstämning. Om löneprocessen inte fungerar smidigt, kan ni få hjälp av Skao och de centrala fackliga parterna i en så kallad central konsultation.

Process i löneavtalet för övriga arbetstagarorganisationer/tjänstemän

 • Steg 1 Överläggningar med lokal arbetstagarorganisation/lokal facklig företrädare
 • Steg 2 Lönesamtal
 • Steg 3 Förslag om ny lön
 • Steg 4 Avstämning
 • Steg 5 Åtgärdsplan
 • Steg 6 Utvärdering

Arbetsgivaren måste erbjuda ett lönesamtal och utvecklingssamtalet ska ligga till grund för lönesamtalet. Samtalen utgår från det gångna året. Arbetstagare som har ingen eller över tid låg löneutveckling  erbjuds en åtgärdsplan.

Om en arbetstagarorganisation har färre än fem medlemmar på arbetsplatsen, kan det avtalade löneökningsutrymmet på gruppnivå per facklig organisation underskridas om det finns särskilda skäl, precis som tidigare. Nu behöver dock arbetsgivaren inte förhandla med facket innan beslutet fattas.

Du kan läsa hela det nya löneavtalet för övriga arbetstagarorganisationer/tjänstemän här.

Process i löneavtalet för Kommunal/arbetare

 • Överläggning
 • Lönesamtal (dokumenteras)
 • Avstämning
 • Översänd lista undertecknas utan invändningar eller 
  facket underrättar arbetsgivaren att de önskar förhandling

Om en arbetstagarorganisation har färre än fem medlemmar på arbetsplatsen, kan det avtalade löneökningsutrymmet på gruppnivå per facklig organisation underskridas om det finns särskilda skäl, precis som tidigare. Kommunal ska i samband med avstämningen informeras om att undantaget används

Du kan läsa hela det nya löneavtalet för Kommunal/arbetare här. 

Avtalsområde avgör vilket löneavtal som ska tillämpas

Observera att de olika avtalsområdena för arbetare och tjänstemän innebär att Kommunals löneavtal ska tillämpas för alla anställda som har arbetsuppgifter som räknas som arbetare enligt uppgörelse mellan Kommunal och Vision. Du kan läsa mer om avtalsområde och hur det ska hanteras här. 

Dessa avtalsområden får vissa arbetsrättsliga konsekvenser, men de grundläggande principerna för lönesättningen är i stort sett lika. Avtalsområdena är inte heller något som bör påverka lönepolitiken eller hur ni arbetar tillsammans på arbetsplatsen. Du hanterar alla medarbetare enligt de lönesättningsprinciper som ni har valt och utgår från hur individen bidrar till verksamhetens utveckling.

Information om övriga avtalsändringar kommer inom kort

Utöver löneavtalen, har ett antal andra förändringar gjorts. Mer information om dem kommer inom kort på webben och i e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare. Anmäl dig också till de partsgemensamma informationsträffarna om Svenska kyrkans avtal 23!

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera