Löneförhandlingar kan genomföras för samtliga medarbetare

Nyhet Publicerad Ändrad

I och med att ett treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan har tecknats med Kyrkans Akademikerförbund, är årets avtalsrörelse avslutad. Det nya avtalet innehåller utrymme för löneökningar på total 6,5 procent över tre år (2017: 2,2 procent, 2018: 2,0 procent, 2019: 2,3 procent), vilket är samma utrymme som avtalen med övriga arbetstagarorganisationer och i nivå med det märke som har satts av industrin.

Det innebär att det nu är möjligt att genomföra löneöversyn för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Trots de långdragna förhandlingarna utgår löneökningarna för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund retroaktivt från den 1 april 2017.