Lokala kollektivavtal med tidigare lärarfack upphör att gälla efter den 1 november 

Nyhet Publicerad

Kontakta omgående Sveriges Lärare om ni har lokala kollektivavtal med Lärarnas Riksförbund eller Lärarförbundet som ska fortsätta gälla. Ny överenskommelse måste tecknas senast den 31 oktober 2023

Lokala kollektivavtal med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet blir ogiltiga den 1 november 2023. Om ni vill att dessa avtal ska ha fortsatt giltighet, måste en ny överenskommelse tecknas med Sveriges Lärare senast den 31 oktober 2023 om att tidigare lokala avtal ska ha fortsatt giltighet.

Om ni inte redan har gjort det, kontakta omgående den fackliga företrädaren för Sveriges Lärare på er arbetsplats. Om ni inte har fått meddelande om vem det är, hör av er till Sveriges Lärare centralt.

Observera att skolledare numera organiseras av Sveriges Skolledare, som inte är part i några kollektivavtal för Svenska kyrkan. Inga lokala kollektivavtal ska därför tecknas med dem.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera