LAS, omställningsstöd och kompetensstöd – nu börjar de nya reglerna att gälla

Nyhet Publicerad

Från och med den 1 oktober 2022 gäller nya regler om anställningsskydd samt omställnings- och kompetensstöd.

Den 1 oktober 2022 förändras arbetsrätten på flera sätt:

Huvudavtalet KHA, som reglerar hur parterna hanterar centrala förhandlingar, har också ändrats. Från och med den 1 oktober är tiden för att påkalla central förhandling i en rättstvist två månader istället för fyra. Observera att lokala förhandlingar inte berörs av förändringen. Förändringen gäller endast centrala förhandlingar, vilka alltid hanteras av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera