Lägerbilagan tar höjd för EU:s arbetstidsdirektiv

Nyhet Publicerad Ändrad

De uppdaterade bestämmelserna om läger i Svenska kyrkan överensstämmer med EU:s krav på dygnsvila. Övriga bestämmelser om dygnsvila i kollektivavtalet ses över under hösten 2023.

Reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv innebär bland annat att en arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod (dygnsvila). Avvikelse från reglerna får göras för undantagsfall genom kollektivavtal på central nivå. Arbetstagaren ska då få motsvarande kompensationsledighet.

De uppdaterade bestämmelserna om läger i Svenska kyrkans avtal 23 ansluter  helt till EU:s arbetstidsregler. Bland annat anges att arbetstiden ska planeras i god tid och att varje arbetstagare ska ha minst 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod. Om dygnsvilan bryts av någon oförutsedd händelse ska arbetstagaren få motsvarande kompensationsledighet direkt efter aktuellt arbetspass, eller senast inom sju dagar.

Du hittar lägerbilagan i Svenska kyrkans avtal 23, Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet med övernattning. Den finns i webbhandboken Vera och kan även laddas ner som pdf.

I webbhandboken Vera finns även en genomgång av arbetsmiljöansvaret vid lägerverksamhet.

Övriga arbetstidsregler ses över i en arbetsgrupp

I avtalsförhandlingarna enades parterna också om att tillsätta en arbetsgrupp om bland annat arbetstid. Under hösten 2023 går arbetsgruppen igenom övriga arbetstidsregler i Svenska kyrkans avtal för att se om det behövs ytterligare justeringar för att säkerställa att villkoren uppfyller EU:s krav.

Överenskommelsen för kommunal verksamhet påverkar inte Svenska kyrkan

För kommunal verksamhet har SKR tecknat en överenskommelse med arbetstagarorganisationerna om förändrade arbetstidsregler som träder i kraft den 1 oktober 2023. Den överenskommelsen påverkar inte Svenska kyrkan.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera