Lag- och regeländringar andra halvåret 2022

Nyhet Publicerad Ändrad

I arbetsgivarorganisationens webbhandbok Vera finns nu en sammanställning av lag- och regeländringar som träder i kraft under andra halvan av innestående år.

Här är ett urval: 

Nytt omställningspaket LAS

Lagändringarna trädde i kraft 30 juni och tillämpas första gången 1 oktober 2022. Förändringarna rör bl.a. anställningsskydd och nya omställningsmöjligheter. När det gäller omställning kommer Svenska kyrkan att teckna ett eget omställningsavtal som i huvudsak bygger på Arbetsmarknadsutskottets betänkande. Information kommer inom kort.

Etableringsjobb 

En ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Kunskapscertifikat efter intensivår 

Intensivår ger nyanlända möjlighet att delta i ett särskilt etableringsprogram. Därefter kan Arbetsförmedlingen utfärda kunskapscertifikat.  

Förbättrade möjligheter för ukrainare att komma i arbete 

Medel kan sökas av olika aktörer, däribland civilsamhällesaktörer.

Trygghetspension inom ramen för sjukersättning

Syftet är att förbättra tryggheten för äldre personer som har långvarig nedsatt arbetsförmåga och som omfattas av den allmänna sjukförsäkringen.

Krigs- och beredskapsavtalet är uppdaterat

Kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtalet) har uppdaterat av SKR och Sobona tillsammans med de fackliga organisationerna inom välfärdssektorn. Det innebär att det nu finns en samlad kollektivavtalstäckning för normalläge, krisläge och krigs- och beredskapstillstånd.

Miljöbilar får schabloniserad nedsättning

Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar blir nu ett fast, schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

Den förstärkta nedsättningen rör arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid 2022 års ingång fyllt 18 men inte 23 år.

Fri parkeringsförmån upphör från och med 1 juli 2022

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Gränsen höjs från 30 000 kronor till 80 000 kronor.

Skärpt straff för gravfridsbrott

För att bättre återspegla brottlighetens allvar införs ett nytt grovt gravfridsbrott med ett straff på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. I lagen införs också omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen om ett brott är grovt, exempelvis om begravningsplatser har vandaliserats.

Statligt stöd till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Detta utgör en ny förordning om statsbidrag med anledning av covid-19. Statsbidraget får ges till organisationer inom civilsamhället som behöver förstärka den verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer med anledning av coronapandemin.

Du kan läsa Draftits sammanställning i webbhandboken Vera.

Är du intresserad av regeringskansliets sammanställning hittar du den på regeringen.se

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera