Bildskärm med texten kyrkoherdeforum, intill blommig mugg.
Foto: Lotta Person

Kyrkoherde - anmäl dig till Kyrkoherdeforum 8 april!

Nyhet Publicerad

Tema: Verksamhetsansvar och ideellt engagemang Frågan om ideellt engagemang i Svenska kyrkans verksamhet diskuteras intensivt. Av olika skäl behöver kyrkan utveckla den ideella arenan - vad betyder det för arbetsgivaren?

Skao vill stärka förutsättningarna för det ideella engagemanget i församlingarna. Hur ser ansvaret ut för de ideella medarbetarna? Vad gäller villkor, arbetsmiljö, arbetsledning, gränsdragningar ideell/anställd/förtroendevald, tystnadsplikt, försäkringar med mera. Medverkar gör Pär Åkerström och Per Westberg.

På distans 8 april kl. 16.00-18.00

Anmäl dig direkt via denna länk!
 
Det finns också plats för erfarenhetsutbyte i någon fråga – skicka gärna in i förväg till par.akerstrom@skao.se