Startfoto av kyrkans trygghetsråds webb

Kyrkans trygghetsråd har bytt webbadress!

Nyhet Publicerad

Från och med 6 november 2023 har Kyrkans trygghetsråd ny, och kortare, webbadress: http://www.svenskakyrkanstrygghetsrad.se/

Här hittar du information om omställningsstöd till uppsagda, kompetensstöd till anställda och hur Kyrkans trygghetsråd arbetar med arbetsgivare och fackliga organisationer.

Om Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 1984 av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning. Sedan hösten 2023 administreras alla ärenden som rör Kyrkans trygghetsråd av omställningssfitelsen CIKO.