Krav på certifiering för pannoperatörer i krematorier från 1 december 2022

Nyhet Publicerad

Krav på certifiering av operatörer av pannor infördes i föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. Detta krav omfattar även pannoperatörer i Svenska kyrkans krematorier.  

Som arbetsgivare ska du genom dina rutiner säkerställa att minst en som deltar i övervakningen är certifierad. Det kravet gäller även när pannan övervakas under jourtid. I praktiken innebär det att alla som arbetar i krematorieverksamheten bör utbildas och certifieras.  

Kravet på certifiering gäller från och med den 1 december 2022.

Pannoperatörsutbildning krematorium

Just nu pågår förberedelser för en utbildnings- och certifieringssatsning för pannoperatörer särskilt anpassad för krematorier. För att säkerställa att utbildningarna samt certifieringarna kan genomföras på bästa sätt, kommer antalet tillfällen att anpassas till de pannor som används i krematorierna. En enkät har skickats ut för att säkerställa vilken typ av panna som används i respektive krematorium.  

När resultatet av enkäten har sammanställts, publiceras datum för utbildnings- och certifieringstillfällena.  Du kan läsa mer om utbildningen här.      

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera