Kostnadsfri webbföreläsning: Godkännande och tillsyn – konfessionella inslag

Nyhet Publicerad Ändrad

För huvudmän med konfessionella inslag gäller skärpta krav från den 1 januari 2023. Även ägar- och ledningsprövningen har skärpts. Ni som driver förskola/skola, uppdatera er kring rättigheter och skyldigheter. Gratis webbföreläsning 21 mars kl. 18.00-20.00.

Den kommunala tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg är myndighetsutövning som kan få stora konsekvenser för den enskilda verksamheten. Vad innebär tillsynen och vad har den fristående verksamheten för rättigheter och skyldigheter i samband med tillsynen? Vid föreläsningen gås centrala moment i tillsynen igenom med fokus på att ge svar på frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten samt göra verksamheterna väl förberedda inför en tillsyn.

Anmäl dig/er till webbaserad föreläsning hos Idéburen välfärd

 Den 21 mars 2024 18-20 är föreläsningen anpassad för dig som är konfessionell huvudman. Anmälan sker till utbildning@iv.nu

Ange namn, mailadress och vilken förskola och huvudman du företräder. Det går utmärkt att delta flera stycken från samma huvudman.

Läs mer om samverkan mellan Skao och Idéburen välfärd