Korttidspermittering för Svenska kyrkan utreds

Nyhet Publicerad

 

Från och med den 16 mars 2020 och året ut finns särskilda regler för korttidspermittering. Syftet är att arbetsgivare som drabbas av minskad efterfrågan på grund av corona-pandemin ska kunna förkorta sina anställdas arbetstid tillfälligt medan staten täcker en del av lönekostnaden.

För att korttidspermittering ska vara möjlig, måste exempelvis ett centralt kollektivavtal först tecknas för att reglera villkoren för korttidspermitteringen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation utreder just nu möjligheterna att teckna ett sådant avtal med arbetstagarorganisationerna. Flera frågor kvarstår dock att reda ut. Arbetsgivarorganisationen återkommer med besked om korttidspermittering för Svenska kyrkan så snart vi kan. 

Om ett sådant centralt kollektivavtal tecknas, kommer församlingar och pastorat i Svenska kyrkan att kunna teckna lokala kollektivavtal som möjliggör för arbetsgivaren att ansöka om stöd för korttidspermittering.

Det är idag inte helt klart hur kraven för att få stöd kommer att se ut. Därför går det inte att säga säkert om stödet kommer att vara tillgängligt för Svenska kyrkans arbetsgivare. Aktuell information om stödet för korttidspermittering finns på Tillväxtverkets webbplats.