Kort om vårens andra kyrkoherdeforum

Nyhet Publicerad

April månads Kyrkoherdeforum samlade ett drygt tjugotal kyrkoherdar till information och samtal om i huvudsak tre ärenden:

  • den pågående avtalsrörelsen
  • samarbete och relationer till de fackliga organisationerna. Samtalet leddes av Mari Burell, regional förhandlare/rådgivare
  • den webbaserade medarbetarundersökningen Akka. Resultatet på aggregerad nivå efter sex år presenterades av utvecklingschef Anna von Malmborg. Hon lyfte identifierade områden som främjar arbetsmiljön liksom ett antal utmaningar att hantera. Läs mer om Akka!

Vårens gemensamma forum för ordförande och kyrkoherdar den 24 maj kl. 16-18. Anmäl dig här!