Konsten att rekrytera rätt

Nyhet Publicerad

Informationsmaterialet Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan har uppdaterats med nya anställningsformer. Läs också informationen om när det är möjligt att ställa krav på medlemskap i Svenska kyrkan.

Att anställa rätt medarbetare är en av arbetsgivarens viktigaste uppgifter. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder det kostnadsfria informationsmaterialet Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan. Det reviderades 2022 och har nu även uppdaterats med de nya anställningsformerna profilpraktikanställning och aspirantanställning.

Generella krav på medlemskap är inte tillåtet

När du ska rekrytera behöver du alltid ta ställning till om det är önskvärt och möjligt att ställa krav på medlemskap i Svenska kyrkan. På grund av diskrimineringslagens förbud mot krav på religiös övertygelse, kan kravet ställas endast om det är nödvändigt för den aktuella tjänsten.

Du kan läsa en sammanfattning av hur du kan agera på webbsidan Anställning och krav på medlemskap i Svenska kyrkan . Där kan du även ladda ner den gemensamma sammanfattning som tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, kyrkostyrelsen och den dåvarande ombudsmannen mot etnisk diskriminering, numera diskrimineringsombudsmannen.

Ett anställningsavtal skrivs på

Anställning och krav på medlemskap i Svenska kyrkan

Det är inte tillåtet att ställa generella krav på medlemskap i Svenska kyrkan vid rekrytering. Du kan endast göra undantag från diskrimineringslagens förbud om det finns starka skäl för den aktuella tjänsten.

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera