Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

Nyhet Publicerad

Valbart seminarium på arbetsmiljökonferensen

Seminariet lyfter våld i nära relation ur ett arbetslivsperspektiv. våld i nära relationer påverkar både arbetsförmågan och relationerna på arbetsplatsen. Var tredje kollega har misstänkt att en kollega är utsatt och var femte att en kollega utövar våld. Det är dags att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet och göra det pratbart!

 Medverkande

Kerstin Kristensen arbetar som utredare på Jämställdhetsmyndigheten och ansvarar för regeringsuppdraget att höja kunskapen om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetslivet.

Har sina rötter i kvinnojoursrörelsen och arbetat bland annat med att synliggöra mäns våld mot äldre kvinnor samt kvinnor med funktionsnedsättning.

Läs mer om arbetsmiljökonferensen och anmäl dig/er!