Inget är klart förrän avtalet är klart

Nyhet Publicerad Ändrad

I slutet av en avtalsrörelse uppstår alltid många frågor. När kan vi sätta nya löner? Vad kommer avtalet att innehålla? Hur påverkar överenskommelser på andra avtalsområden? Samtidigt får medarbetarna information från sina arbetstagarorganisationer som ibland kan skapa missförstånd.  

När centrala kollektivavtal ska förhandlas kan många frågor vara uppe till diskussion, men det är alltid mycket osäkert hur den slutliga överenskommelsen kommer att se ut. Därför är det omöjligt att ge några förhandsbesked innan avtalet slutligen är klart.

Förhandlingarna går nu i ett lite intensivare tempo och arbetsgivarparterna har träffat motparterna flera gånger denna vecka. Även nästa vecka finns flera förhandlingstillfällen.

Så snart parterna har tecknat en överenskommelse, publiceras information på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranätsplats internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare och på den externa webbplatsen www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. E-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare skickas samtidigt ut till prenumeranter samt till de kyrkorådsordförande och kyrkoherdar som har sina e-postadresser i Svenska kyrkans gemensamma register Kyrksam.