Inga fackliga möten eller affischer

Nyhet Publicerad

Vid stridsåtgärder får inga fackliga aktiviteter eller affischer förekomma i arbetsgivarens lokaler, fastigheter eller mark. Strejkande medarbetare får inte heller befinna sig i arbetsgivarens lokaler eller mark under pågående strejk.

Inför och under en konflikt förekommer det att fackliga förtroendevalda och ombudsmän vill genomföra möten eller sprida facklig information om konflikten på arbetsplatsen. Facket har inte rätt att använda arbetsgivarens lokaler för konfliktplanering eller konfliktinformation och arbetstagare kan inte delta i sådana möten på arbetstid. Facket får inte heller sätta upp affischer eller andra anslag på arbetsplatsen. Detta gäller hela församlingens lokaler, fastigheter och mark.

Om det finns en särskild anslagstavla som normalt används för facklig information kan information om de varslade stridsåtgärderna anslås där. Om facket har lokaler på arbetsplatsen får de inte användas under konflikten. Fackliga förtroendevalda får ledsagas av arbetsgivarföreträdare till lokalen för att hämta material vid behov.

Strejkande medarbetare får inte befinna sig i arbetsgivarens lokaler eller mark under pågående strejk.

Om detta problem uppstår på arbetsplatsen, bör du som arbetsgivare ge korrekt information till de berörda. Hör av dig till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om du har frågor.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera